top of page

Gezinstherapie

Wandelen in de natuur

Terecht kunnen in je gezin en je écht geaccepteerd voelen in wie je bent is heel betekenisvol. Het geeft kinderen én ouders vertrouwen in zichzelf en maakt hen veerkrachtiger. 

 

Heel wat uiteenlopende redenen kunnen er echter voor zorgen dat je als gezin door moeilijke periodes gaat of dat de onderlinge betrokkenheid en steun in sommige levensfasen minder voelbaar is. 

Het kan gebeuren dat er:

  • hoogoplopende conflicten of terugkerende ruzies zijn

  • veel stiltes zijn en een sterke onderlinge verwijdering groeit

  • breuken ontstaan in gezinsrelaties

  • externe gebeurtenissen een grote druk leggen op het gezin 

 

Emotionally Focused Family Therapy (EFFT) is een warme en toegankelijke vorm van gezinstherapie, die de communicatie en onderlinge verbondenheid tussen gezinsleden wil herstellen of verbeteren. EFT-gezinstherapie richt zich op de emoties en gevoelens van alle gezinsleden. Samen proberen we te onderzoeken welke patronen steeds terugkeren en wat nodig is om het onderliggend vertrouwen te herstellen en versterken.

 

We zoeken samen hoe jullie opnieuw écht bij elkaar terecht kunnen met zorgen, vanuit ieders noden. Daardoor lukt het vaak ook beter om opnieuw plannen of afspraken te maken. 

 

Ik bied gezinstherapie aan voor (jong)volwassen kinderen en hun ouders of zussen en broers.

PRAKTISCH

Huisartsenpraktijk Plus

Koning Albertlaan 131 

3010 Kessel-lo

Google Maps

 

Gezinstherapie: 110 euro (sessie 70 min.) 

Sommige mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling. Dit kan je navragen bij je mutualiteit. 

 

Een sessie annuleren kan tot twee werkdagen op voorhand. Bij laattijdige annulering wordt de sessie aangerekend.

bottom of page